VNISA lấy ý kiến hơn 130 hội viên để góp ý dự thảo Nghị định về Luật An ninh mạng

VNISA cho biết, là Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin, Hiệp hội có trách nhiệm tham gia góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng vì nội dung Nghị định này sẽ có tác động tới lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp hội viên.

VNISA cho biết, là Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin, Hiệp hội có trách nhiệm tham gia góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng vì nội dung Nghị định này sẽ có tác động tới lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp hội viên.

Đầu tháng 11/2018 vừa qua, Bộ Công an đã đăng tải toàn văn dự thảo 2 văn bản liên quan đến việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, đó là: dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng và dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp trong thời gian từ 2/11/2018 đến ngày 1/2/2019.

Trong đó, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng gồm 6 Chương với 30 Điều, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định về: Xác lập danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Cơ chế phối hợp thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với hệ thống thông tin đồng thời thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; Điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Trình tự, thủ tục thẩm định, đánh giá, kiểm tra, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; Triển khai hoạt động bảo vệ na ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương; Lưu trữ dữ liệu và đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Thời điểm hiện tại, Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) đang xin ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức là hội viên của Hiệp hội như: BKAV, MISOFT, HiPT, FPT, VNCS, VSEC, HPT, iPMAC, VietinBank, CyStack, MK Smart, Mi2… góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Trong nội dung email đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, đại diện Văn phòng VNISA nêu rõ: “Là hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin, VNISA có trách nhiệm tham gia góp ý cho dự thảo Nghị định vì nội dung Nghị định sẽ có tác động tới lĩnh vực hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp hội viên. Ý kiến của VNISA cũng sẽ được tổng hợp vào ý kiến của Bộ TT&TT”.

Đáng chú ý, theo nội dung đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp là hội viên VNISA đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, trên cơ sở phân tích sơ bộ, VNISA đã ra 4 vấn đề mà đơn vị này cho rằng còn tồn tại, bất cập:

Thứ nhất, sau khi Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng được ban hành thì hệ thống thông tin của các cơ quan chủ quản vừa chịu ảnh hưởng của Nghị định 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Luật An toàn thông tin mạng) vừa chịu ảnh hưởng của Nghị định này (Luật An ninh mạng). Điều này gây khó khăn cho quá trình thực thi của các cơ quan chủ quản hệ thống.

Thứ hai, nội dung Chương 3 về Điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia quy định các yêu cầu quản lý, yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có nhiều nội dung chủ quản hệ thống thông tin đang phải thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 của Bộ KH&CN đã ban hành.

Thứ ba, theo dự thảo Nghị định, việc giám sát đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do Bộ Công an thực hiện, cách làm này không mang đến sự chủ động cho các cơ quan chủ quản hệ thống, không thúc đẩy nền công nghiệp An ninh mạng tại Việt nam phát triển.

Thứ tư, việc đảm bảo an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nên hạn sự phụ thuộc vào các sản phẩm nước ngoài do khả năng không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh việc đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức nêu ý kiến, quan điểm về các quy định trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng đang được Bộ Công án lấy ý kiến, VNISA cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức có những đề xuất cụ thể để tư vấn, kiến nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa, giúp tháo gỡ, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất cập.

Được thành lập năm 2007, VNISA là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo mật thông tin được nhà nước Việt Nam công nhận. Hiệp hội tập hợp các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng dạy, ứng dụng và phát triển an toàn thông tin nhằm hướng dẫn thực hiện các chủ trương đường lối của nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, đưa ra đề xuất, khuyến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành. Tính đến nay, trên phạm vi toàn quốc, VNISA đã có trên 130 hội viên.

Luật An ninh gồm 7 Chương 43 Điều, do Bộ Công an chủ trì xây dựng quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Nguồn: ictnews.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *